Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT
Geldend voor alle diensten en producten van C-INC
Bedrijfsgegevens:
C-INC Insights & Branding
Oosterhoutlaan 11
1181 AL Amstelveen
Nederland
Email: hello@bloemenover.nl
KvK: 61756288


1.    Introductie
Bloemenover.nl is een tijdelijk gereguleerd non-profit platform. Door de effecten van het COVID-19 virus, is er een groot overschot aan bloemen en planten bij Nederlandse kwekers. Dit platform brengt vraag en aanbod van alle bloemen en planten in Nederland samen. De kweker kan via het platform overschot (dat anders vernietigd wordt) aanbieden. Om een prijzenslag te voorkomen en om rekening te houden met de bloemist op de hoek is de prijs per soort gereguleerd. De vrager (consument) kan via dit platform zoeken naar aanbieders in de buurt. Om dit platform te laten werken is het nodig om persoonsgegevens te verwerken. In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij spannen ons in om uw privacy te beschermen. Dit Privacy Statement van bloemenover.nl heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van consumenten, klanten, leveranciers en zakelijke partners. Dit Privacy Statement biedt informatie over de verwerking van persoonsgegevens door bloemenover.nl, gevestigd te Oosterhoutlaan 11, 1181AL Amstelveen hierna bloemenover.nl, of wij.
In dit Privacy Statement beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor u relevant kan zijn.
Wij hebben geprobeerd om u van alle informatie te voorzien op een heldere en leesbare manier. Als u echter vragen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens na het lezen van dit Privacy Statement, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.
Dit Privacy Statement kan mettertijd veranderen. De meest recente versie van dit Privacy Statement is te vinden op de website. Dit Privacy Statement is van toepassing sinds 27-03-2020 en is voor het laatst gewijzigd op 08-04-2020.

2.    Wanneer is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van dit non-profit initiatief waarbij wij gegevens verwerken van onze klanten, leveranciers, zakenpartners en andere personen.


3.    Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?
Bloemenover.nl en/of haar groepsmaatschappijen zijn verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens die binnen de reikwijdte van dit Privacy Statement vallen. Dit Privacy Statement vermeldt welke persoonsgegevens door bloemenover.nl worden verzameld en gebruikt (verwerkt), voor welk doel en aan welke personen of entiteiten de gegevens worden of kunnen worden verstrekt. Bloemenover.nl kan uw persoonsgegevens delen met externe partijen.

Dit platform is geïnitieerd door Suzanne van der Erf (C-INC) en Willem van den Ende. C-INC is een bestaande eenmanszaak van Suzanne van der Erf die bloemenover.nl heeft geregistreerd en de rekening beheert, vanwege praktische overwegingen.

Dit non-profit initiatief is gebaseerd op vertrouwen en bedoeld om vraag en aanbod met elkaar te verbinden, wat betekent dat alle inkomsten naar de kweker gaan na aftrek van noodzakelijke out-of-pocket kosten (denk aan transactie fees voor betalingsverkeer, online hosting van dit platform, etc). Dit platform en het werk wat eraan voorafging is op basis van goodwill tot stand gekomen.

 

4.    Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
4.1    Wanneer u zaken met ons doet

(a)    Voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.
Wanneer u als koper van bloemen een product hebt gekocht, online via onze webshop, of als u samenwerkt met ons als leverancier, verwerken wij uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, zoals het verzenden van facturen en het uitvoeren van betalingen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om onze producten of diensten te leveren of te ontvangen en te beheren. Bloemenover.nl zal uw persoonsgegevens verwerken om onze overeenkomst uit te voeren, met inbegrip van het leveren van klantenservice.
Voor dit doel verwerken wij uw contactgegevens, zoals uw adres en e-mailadres, persoonsgegevens zoals naam en adres, betalings- en kredietinformatie, bestelgeschiedenis en andere gegevens die zijn opgeslagen in onze klant-, leverancier- en zakenpartner-database.
Deze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, zodat wij u bloemen kunnen leveren of zodat u bloemen kunt aanbieden op ons platform. [artikel 6 lid 1 sub b Avg].
(b)    Voor relatiebeheer en marketing    
Wij gebruiken de informatie die is opgeslagen in onze klantendatabase om klantenservice te verlenen en eventueel accountbeheer te doen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor ontwikkeling, uitvoering en analyse van marketing van ons platform, zodat de telers meer bloemen kunnen verkopen. Hierbij valt te denken aan Facebookacties, een actie via LinkedIn, een doneeractie waar een bloemetje tegenover staat enz.
Voor dit doel verwerken wij uw contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres, persoonsgegevens zoals uw naam, betalingsinformatie, bestelgeschiedenis en correspondentie met ons.    

Relatiebeheer en marketing voeren wij op grond van een zogenaamd gerechtvaardigde belang. Dit betekent dat wij een afweging maken tussen het belang van ons platform, met als doel om geen bloemen verloren te laten gaan, en uw belang, namelijk dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Eventuele marketingacties zijn nooit specifiek gericht op uw persoon, maar mocht u hierop reageren, bijvoorbeeld door een post te liken of te delen, kunnen wij hierdoor wel uw gegevens verwerken. [artikel; 6 lid 1 sub f Avg].
4.2    Wanneer u onze website gebruikt
(a)    Als u bij ons een bloemenover.nl-account opent om uw account te beheren en om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw aankopen/verkopen te garanderen.
Wanneer u ervoor kiest zich bij ons te registreren, bijvoorbeeld om uw bloemen aan te bieden via ons platform, moet u persoonsgegevens verstrekken zodat wij een persoonlijk account voor u kunnen maken. Op dit moment bestaat deze functie nog niet voor klanten, maar het zou kunnen dat wij u deze mogelijkheid wel gaan bieden in de toekomst. Bij het aanmaken van uw account zullen wij u uw persoonlijke login-informatie toesturen. Deze persoonsgegevens stellen ons in staat uw account te beheren, de vertrouwelijkheid te waarborgen en de veiligheid van uw aankopen/verkopen te handhaven. Wij kunnen bijvoorbeeld uw wachtwoord voor u wijzigen. Echter zijn wij niet in staat uw wachtwoord te bekijken.
Voor dit doel verwerken we in ieder geval uw (bedrijfs)naam en uw e-mailadres, titel, telefoonnummer, adres, andere informatie die u aan uw account heeft toegevoegd, uw aanmeldingsgegevens (inclusief uw wachtwoord), weergavenaam, de details van uw aankopen en uw betalingsgegevens.
Accountbeheer en het garanderen van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw aankopen/verkopen voeren wij op grond van een zogenaamd gerechtvaardigde belang. Dit betekent dat wij een afweging maken tussen het belang van ons platform, met als doel zorgplichten na te komen voor klanten en de veiligheid van uw kopen/verkopen te handhaven, en uw belang, namelijk dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. [artikel 6 lid 1 sub f Avg]. Daarnaast mogen we uw persoonsgegevens met uw toestemming gebruiken [artikel 6 lid 1 sub a].
(b)    Om u in staat te stellen contact met ons op te nemen (bijvoorbeeld via social media)    
Wij zijn actief op sociale mediaplatformen zoals Facebook, LinkedIn, Instagram. Wanneer u contact met ons opneemt via sociale media, verwerken wij uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden en om te reageren op uw berichten.  
Indien u bovendien de contactpagina van onze website bezoekt, kunt u contact met ons opnemen via verschillende communicatiekanalen. Wij bieden u ons e-mailadres, zodat u ons uw feedback en voorgestelde verbeteringen kunt sturen, evenals onze website en Facebook, LinkedIn en Instagram contactgegevens. Wanneer u op een van de bijbehorende pictogrammen klikt, verwijzen wij u naar de website of app van de betreffende externe partij, of dit nu uw e-mailprovider is of een social media platform.
Hiervoor gebruiken wij het communicatiekanaal dat u hebt gekozen om te gebruiken om contact met ons op te nemen en de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Dit omvat uw (gebruikersnaam), naam, adres, e-mailadres en de persoonsgegevens die u in uw bericht hebt opgenomen. Als u bovendien op een van de weergegeven knoppen klikt, kan de betreffende derde partij cookies op uw apparaat plaatsen.
Contact met ons via social media voeren wij op grond van een zogenaamd gerechtvaardigde belang. Dit betekent dat wij een afweging maken tussen het belang van ons platform, met als doel zorgplichten na te komen voor klanten, en uw belang, namelijk dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Eventuele vragen of klachten, bijvoorbeeld door de vraag of klacht in behandeling te nemen, kunnen wij hierdoor wel uw gegevens verwerken. [artikel 6 lid 1 sub f Avg].

4.3    Wanneer u communiceert met bloemenover.nl (online of offline)    
Als u contact met ons opneemt via het e-mailadres van bloemenover.nl, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden. Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met ons, uw vraag en alle andere persoonsgegevens die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden.

Als u contact met ons hebt opgenomen via contactdetails of e-mailadres, worden uw gegevens bewaard voor zolang de gegevens nodig zijn voor het beantwoorden van uw vraag, maar in ieder geval niet langer dan dit platform zijn diensten levert en online is. Daarnaast garanderen we je dat bloemenover.nl je persoonsgegevens niet langer bewaart dan wettelijk is toegestaan.
Contact met ons voeren wij op grond van een zogenaamd gerechtvaardigde belang. Dit betekent dat wij een afweging maken tussen het belang van ons platform, met als doel zorgplichten na te komen voor klanten, en uw belang, namelijk dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Eventuele vragen of klachten, bijvoorbeeld door de vraag of klacht in behandeling te nemen, kunnen wij hierdoor wel uw gegevens verwerken. [artikel 6 lid 1 sub f Avg].
(a)    Om te voldoen aan de wet    
In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aan belasting of bedrijfsvoering gerelateerde verplichtingen moet worden voldaan. Om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving, moeten wij mogelijk uw persoonsgegevens bekendmaken aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten.  
Hiervoor verwerken wij uw de persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn te verstrekken.
Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen [artikel 6 lid 1 sub c Avg]


5.    Cookies
Functionele cookies

Met behulp van een functionele cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je iets in de winkelmand hebt geplaatst kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Functionele cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
Bloemenover.nl maakt gebruik van de PHPSESSID-cookie. De PHPSESSID-cookie is ingeburgerd in PHP en stelt websites in staat om geserialiseerde toestandsgegevens op te slaan. Het wordt gebruikt om een gebruikerssessie op te zetten en om statusgegevens door te geven via een tijdelijke cookie, die gewoonlijk een sessiecookie wordt genoemd (Vervalt wanneer u uw browser sluit). Kortom, de PHPSESSID-cookie is een sessie cookie die het website bezoek vergemakkelijkt door bijvoorbeeld te onthouden wat er in de winkelmand zit bij het aanklikken “vorige pagina”.
Bloemenover.nl is een tijdelijk platform. Daarnaast is het een non-profit initiatief. Dit is ook de reden dat wij geen gebruik zullen maken van tracking cookies voor marketingdoeleinden.  

6.    Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
 

6.1    Toegang tot uw persoonsgegevens binnen bloemenover.nl
Uw persoonsgegevens worden uitgewisseld met de eenmanszaak die werkt onder de naam C-INC Insights & Branding. Wij wisselen uw gegevens uit voor administratieve doeleinden en zodat wij een volledig overzicht hebben van uw contacten en contracten met bloemenover.nl. Wij kunnen uw gegevens ook uitwisselen om u een compleet pakket aan diensten en producten aan te bieden.
Onze vrijwilligers hebben alleen toegang tot die persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun werk uit te voeren.

6.2    Toegang tot uw persoonsgegevens door derden
De volgende categorieën partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, indien van toepassing, voor de levering van hun producten of diensten aan ons:
•    Autoriteiten
•    Servicebedrijven (betalingsprovider, transportbedrijf, hostingbedrijf enz.)
Wanneer derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, zullen wij de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt in de mate dat dergelijke verwerking noodzakelijk is. De externe partijen zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Wij dragen uw persoonsgegevens niet over aan organisaties buiten de Europese Unie.
In andere gevallen worden uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

6.3    Het gebruik van uw persoonsgegevens door verwerkers
Wanneer een derde partij uw persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies van bloemenover.nl verwerkt, fungeert deze partij als verwerker. We sluiten een overeenkomst met een dergelijke verwerker voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze overeenkomst bevat verplichtingen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend door de verwerker worden verwerkt en diensten aan ons levert.  

 

7.    Hoe worden uw persoonsgegevens gewaarborgd?
Bloemenover.nl heeft voldoende waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, beschadiging, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, evenals alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking.
 

8.    Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt.
 

9.    Hoe kan u uw privacyrechten uitoefenen?
U heeft het recht op inzage van een overzicht van uw persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daar komt bij dat u in bepaalde gevallen ook het recht heeft op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op bezwaar tegen de verwerking en het recht op dataportabiliteit.

Om uw recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of dataportabiliteit in te roepen, neemt u dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit Privacy Statement. Let wel, wij kunnen additionele informatie vragen ter verificatie van uw identiteit bij het inroepen van deze.
Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Let wel, het intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. U kunt contact met ons opnemen hierover via de contactgegevens bovenaan dit Privacy Statement.

 

10.    Kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u ontevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door bloemenover.nl. Bijvoorbeeld, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg gebruiken, of omdat uw verzoek tot inzage of rectificatie niet tijdig is beantwoord.

 

11.    Hoe kunt u contact opnemen met ons?
Als u vragen heeft over het verwerken van persoonsgegevens door ons, die niet zijn beatwoord in dit Privacy Statement, of voor opmerkingen of klachten, neemt u dan contact op via de contactgegevens boven aan dit Privacy Statement.