Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Deze tijdelijke webshop is een non-profit initiatief om oogst vernietiging bij Nederlandse bloemen en planten kwekers tegen te gaan en de financiële schade enigzins te beperken.

Deze shop is open voor iedereen actief in de bloemen/plantenketen en is gebaseerd op vertrouwen. Het is tijdelijk en bedoeld om vraag en aanbod met elkaar te verbinden. We zijn geen online marktplaats in de keten, maar fungeren als een tijdelijk platform dat kwekers in staat stelt een korte weg te vinden naar afname.

We heffen deze website op zodra de omstandigheden weer enigszins genormaliseerd zijn. Het initiatief is oprecht bedoeld om de kwekers een handje te helpen: 95% van alle inkomsten gaan rechtstreeks naar de aanbieders, 5% is om (een deel van) de out of pocket kosten te dekken. Het zou immoreel zijn om als bouwers van het platform geld te verdienen aan deze situatie. Ons doel is om alle partijen in de keten overeind te houden. We hopen dat het werkt. 

We willen iedereen heel veel sterkte toewensen. Blijf gezond en zorg voor elkaar.

 

1. Inleiding
Welkom bij de website bloemenover.nl, ontwikkeld door C-INC., KvK nr. 61756288, Oosterhoutlaan 11, 1181 AL, Amstelveen, Nederland ("CINC", "wij" of "we").
 
De maatregelen afgekondigd door overheden wereldwijd, in de bestrijding van het Corona-virus, hebben een ernstig verstorend effect op de export van bloemen en planten. 
 
Op het tijdelijke platform bloemenover.nl bieden wij kwekers ("Aanbieders") de mogelijkheid om zijn of haar verse oogsten direct te verkopen aan consumenten, teneinde oogstvernietiging tegen te gaan en/of een tijdelijke additionele inkomstenstroom te genereren vanwege het wegvallen van vraag. 
Dit platform is opgezet als een "simple act of kindness": een bijdrage uit solidariteit. We vertrouwen erop dat gebruikers van dit platform onze ambitie om de branche te helpen in deze moeilijke tijd ondersteunen en dienovereenkomstig zullen handelen. Flexibiliteit, transparantie en vertrouwen zijn voorwaarden om deze uitzonderlijke omstandigheden samen het hoofd te kunnen bieden. 
In deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") hebben we de basisafspraken rond de bestellingen middels onze website ("Platform") samengevat. Door het plaatsen van een Bestelling accepteert de Klant deze Voorwaarden. Daarom wordt van de Klant verwacht dat hij gedegen kennis neemt van deze Voorwaarden alvorens een Bestelling op het Platform te plaatsen. 
 
Alle correspondentie voor bloemenover.nl kan worden gericht aan het volgende e-mail adres: hello@bloemenover.nl

 

2. De Aanbieder
"Aanbieders" die producten ter verkoop hebben, kunnen zich aanmelden op bloemenover.nl. Zij kunnen middels een inlog in een eenvoudig CMS hun aanbod invoeren. De Aanbieder garandeert te allen tijde inzicht te hebben in de herkomst van de aangeboden producten. Deze zijn via de website niet beschikbaar, maar wel opvraagbaar bij de Aanbieder. 

 

3. Het Platform
De klant kan via de website browsen door het aanbod van de Aanbieders. Producten kunnen uitsluitend opgehaald worden bij de aanbieder zelf, op een vooraf vastgesteld tijdslot. 
 
De Producten gelden als gereserveerd door de Klant als de website/app dit bevestigt door middel van een Bestellingsbevestiging. Heeft de Klant een Product gereserveerd en de Aanbieder de reservering geaccepteerd, dan is de Klant in beginsel verplicht bij de Aanbieder aanwezig te zijn op de Afhaaltijd terwijl de Aanbieder in beginsel verplicht is het Product te verkopen. Betaling geschiedt vooraf, middels de betaalmodule op de website. 
 
bloemenover.nl faciliteert uitsluitend de verkoop van Producten via het Platform ten behoeve van de Aanbieder. Er bestaat geen contractuele relatie tussen bloemenover.nl en de Aanbieder met betrekking tot de Producten of de verkoop daarvan. bloemenover.nl heeft geen verantwoordelijkheden ten aanzien van de Producten of het nakomen van de overeenkomst tussen de Aanbieder en de Klant.
bloemenover.nl ontvangt slechts de Aankoopprijs (als hieronder gedefinieerd) voor de Producten ten behoeve van de Aanbieder en is als zodanig een facilitator ten behoeve van de Aanbieder.

 

4. Acceptatie
Door een Bestelling te plaatsen op het Platform bevestigt de Klant:
handelingsbekwaam te zijn en als zodanig bindende overeenkomsten te kunnen aangaan,
een consument te zijn, winkelend voor persoonlijke doeleinden en
18 jaar oud te zijn en in het bezit te zijn van een geldige creditcard, debitcard of andere betalingsmethode die beschikbaar is voor betaling op het platform,
producten niet weder te verkopen. 
 
Door deze voorwaarden te accepteren, accepteert de Klant e-mailberichten en/of tekstberichten te ontvangen die betrekking hebben op de door de Klant geplaatste bestellingen. Dit is voor CINC nodig om ervoor te zorgen dat de Klant alle essentiële meldingen kan ontvangen die verband houden met de bestelling.
 
CINC behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Op de bestelling van de Klant zijn de Voorwaarden van toepassing die gelden op het moment dat de Klant de bestelling heeft geplaatst.
 
5. Producten en Product informatie
CINC faciliteert uitsluitend het tot stand komen van het contract tussen de Klant en de Aanbieder. CINC heeft geen verantwoordelijkheden met betrekking tot de Producten of het nakomen van het contract tussen de Aanbieder en de Klant.
 
CINC produceert, verkoopt, koopt, slaat op, bereidt, produceert, verwerkt, markeert, verpakt, levert of behandelt de Producten op geen enkele wijze. CINC is niet verantwoordelijk voor het nakomen van contractuele verplichtingen van de Aanbieder ten aanzien van de Klant met betrekking tot de Producten, inclusief de fabricage, verkoop, aankoop, opslag, bereiding, productie, verwerking, markering, aflevering, kwaliteit, ingrediënten, allergenen in, of behandeling van de Producten, noch voor de naleving van de toepasselijke wetgeving dienaangaande.
 
De Klant kan informatie over de Producten en een beschrijving van de Producten op het Platform vinden. Deze informatie is informatief en bedoeld om de Klant in staat te stellen de geselecteerde Producten globaal te beoordelen alvorens deze te reserveren. Er kunnen gevallen zijn waarin het Platform niet is bijgewerkt en waar het werkelijke productassortiment, de voorraad, enz. niet zijn zoals vermeld op het Platform. CINC is daar niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor. Het zijn de Aanbieders die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van informatie over de Producten en ervoor dienen te zorgen dat deze feitelijk accuraat en actueel is. CINC neemt daarvoor niet de verantwoordelijkheid en is aldus niet aansprakelijk voor de inhoud van of de aanwezigheid van informatie met betrekking tot de Producten.
 
Als de Klant vragen heeft dan dient de Klant rechtstreeks bij de Aanbieder om informatie te vragen alvorens te bestellen. De contactgegevens van de Aanbieder worden op het platform weergegeven. 
 
Bij het Afhalen (als hieronder gedefinieerd) zal de Aanbieder de Klant desgevraagd informatie verschaffen betreffende het Product. 
 
Voor alle Producten die via het bloemenover.nl Platform worden gekocht aanvaardt CINC geen aansprakelijkheid voor ongewenste (gezondheids-)reacties van Klanten op de Producten als gevolg van welke oorzaak dan ook. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het transporteren van gekochte Producten.
 
CINC is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig gebrek of enige vertraging in de nakoming van verplichtingen met betrekking tot de Producten, met inbegrip van de productie, aankoop, verkoop, opslag, bereiding, verwerking, markering, aflevering, kwaliteit, ingrediënten, allergenen of behandeling daarvan.
 
6. Bestellen van Producten
Op de website is een lijst te vinden van de actieve Aanbieders. Met behulp van postcode invoer, kan de site de locatie van de Klant bepalen, waarna de lijst met Aanbieders in de buurt van de Klant wordt weergegeven. Zodra de Klant de Aanbieder en het Product heeft geselecteerd, krijgt de Klant de mogelijkheid om zijn bestelling in te dienen door op "plaats mijn bestelling" of een vergelijkbare button te klikken. De lijst wordt uitsluitend weergegeven op basis van geografische criteria. De Klant heeft de mogelijkheid de resultaten te filteren. 
 
7. Bestellingsbevestiging
Na ontvangst van de Bestelling op het Platform zendt CINC deze automatisch door aan de betreffende Aanbieder. CINC stelt de Klant ervan op de hoogte dat de Bestelling is ontvangen ("Bestellingsbevestiging") en dat deze verder wordt verwerkt. De Bestellingsbevestiging dient te worden bewaard door de Klant. Deze bevat informatie over de door de klant geplaatste reservering. Houd er rekening mee dat de Bestellingsbevestiging en een eventuele bevestigingspagina die de Klant kan bezoeken op het Platform niet inhouden dat de Bestelling door de Aanbieder is geaccepteerd, maar uitsluitend dat deze is ontvangen en wordt verwerkt.
 
8. Vervangend product
Het concept van bloemenover.nl is gericht op het tegen gaan van vernietiging van bloemen en planten. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het (kortstondig) voorkomen dat de weergegeven voorraad op de app/website en de reële voorraad bij de Aanbieder tijdelijk niet overeenkomen. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, terwijl er door de Klant wel een Bestelling is geplaatst en is betaald, zal de Aanbieder zich inspannen om een passend vervangend product beschikbaar te stellen. De Aanbieder en de Klant regelen dit onderling in goed overleg. Hierin dienen beide partijen zich flexibel op te stellen.
 
9. Afhalen
Producten die op het Platform zijn gekocht moeten door de Klant bij het opgegeven afhaaladres worden opgehaald ("Afhalen"). In de Bestellingsbevestiging staat ook de Afhaaltijd vermeld. De Aanbieder beschrijving en details over wanneer en waar de Producten kunnen worden opgehaald staan in de Bestellingsbevestiging en worden ook op het Platform vermeld. De Klant wordt verzocht bij aankomst op het afhaaladres  de Covid19 maatregelen in acht te nemen en minmaal 1,5 meter afstand te houden bij het ophalen. De kwekers zorgen dat er een gepast ophaalpunt op hun adres aanwezig is. 

 
Bij het Afhalen dient de Klant zijn of haar Bestellingsbevestiging in de bloemenover.nl app aan de medewerkers van de Aanbieder te tonen, waarna zij de gereserveerde Producten zullen afgeven. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de Bestellingsbevestiging in de app bij het afhalen kan worden weergegeven. De Klant dient te verifiëren dat de Producten en het aantal geleverde Producten overeenkomen met de bestelling van de Klant.
 
10. Prijs
Alle prijzen worden aangegeven in euro's , inclusief btw, maar exclusief eventuele kosten voor online betaling (tenzij anders vermeld). De kosten in verband met de reservering en betaling worden berekend en weergegeven voordat de Klant de Bestelling plaatst.
 
11. Betaling
De Klant kan betalen met verschillende merken debit- en creditcards zoals aangegeven op het Platform, alsmede met daar aangegeven andere betaalmethoden. Bij gebruik van een creditcard of debitcard moet de Klant zijn of haar kaartnummer, de vervaldatum en de beveiligingscode invoeren bij het plaatsen van een Bestelling.
 
Bij het plaatsen van een Bestelling wordt het door de Aanbieder voor de Producten vastgestelde bedrag ("Aankoopprijs") op de rekening van de Klant geautoriseerd of gereserveerd afhankelijk van de gekozen betaalmethode. De Aankoopprijs wordt van de rekening afgeschreven bij de Bestelling van het Product. 
 
De Aankoopprijs wordt door CINC van de Klant geïnd ten behoeve van de Aanbieder. CINC kan de betaalmethode voor de Klanten wijzigen, aanpassen of herstructureren naar gelang zij redelijk acht.
 
12. Beperking van aansprakelijkheid
CINC is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met (i) zaken waarvoor een Aanbieder de verantwoordelijkheid draagt, (ii) fouten van derde partijen of een onderbreking van de beschikbaarheid van het Platform, (iii) bestellingen door Klanten die gebruik maken van frauduleus verkregen betalingsgegevens of andere contractuele gegevens (bv. "phishing" van creditcardgegevens, identiteitsdiefstal, enz.), (iv) de inhoud van sites waarnaar het Platform heeft linkt, met inbegrip van de nauwkeurigheid van de gelinkte sites en de bescherming van de gegevens op die site en (v) soortgelijke gebeurtenissen zoals beschreven onder (i) - (iv).
 
CINC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig gebrek of niet nakomen in haar Diensten indien dit het gevolg is van omstandigheden buiten CINC's invloed. Zulke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, onderbrekingen in de beschikbaarheid van CINC en/of van een Aanbieder als gevolg van wetgeving, overheidshandelen, oorlog, terrorisme, stakingen, fysieke blokkades, uitsluiting en natuurrampen.
 
Dit geldt tevens met betrekking tot productaansprakelijkheid.
 
13. Toepasselijk recht
Op deze Voorwaarden (en op elke reservering en aankoop van Producten die daaronder wordt gemaakt) is het recht van toepassing van het land waarin de Aanbieder is gevestigd waar de reservering of aankoop is gedaan.
 
Elk geschil dat voortvloeit uit of in verband met deze Voorwaarden en niet in goed onderling overleg kan worden opgelost zal worden beslist door de gerechten van het land waarin de Aanbieder is gevestigd waar de reservering of aankoop is gedaan.